Tässä ollaan huoltamassa isoa ojarumpua josta poistettiin kalkkeutumat.

Jotta uudet mökkiläiset aiheuttaisivat mokkipaikkakuntansa paikallisasukkaissa enemmän ihastusta kuin vihastusta, heidän on hyvä olla selvillä jätehuoltoon liittyvistä määräyksistä ja käytännöistä. Tässä siis sitä varten muistilistaa, jonka voit ottaa käyttöön itse tai jakaa tutuille uusille mökkeilijöille.

Mitä kesämökkiläisen tulee tietää jätehuollosta – kotitalousjäte

Mökkijätteet lajitellaan kuten kotonakin; pullot viedään kauppaan, paperit, lasi ja metallit niille varattuihin keräyspisteisiin, samoin pakkausmuovit ja kartongit omiin laatikoihinsa. Paristot, akut ja vaaralliset jätteet huolehditaan myös kierrätykseen. Biojätettä varten on oltava kompostori tai oma astia.

Laki tosin edellyttää vain sen, että mökkiläinen tekee ilmoituksen kuulumisestaan mökkikunnan jätehuollon piiriin, joko itsenäisesti tai esimerkiksi vapaa-ajan asukasyhdistyksen jäsenenä.

Kunnat muodostavat jätelautakuntia ja osuuskuntia ja ne saavat toistaiseksi sanella millaiset astiat hänellä on tällöin oltava käytössään, eli mitä alueella tällä hetkellä kerätään säännöllisesti.

Eri paikkakunnilla ei-kierrätettävästä jätteestä käytetään erilaisia termejä; sekajäte, energiajäte, poltettava jäte, polttokelpoinen jäte ja kuivajäte – ja saattaa olla, että kaikki muut edellä mainitut talousjätteet on toimitettava itse kierrätyspisteisiin. Lomasesonkina ne taas voivat jatkuvasti täynnä, mikä hankaloittaa kierrätystä.

Jätelakiin on tullut pitkään odotettuja muutoksia vuoden 2021 aikana. Niiden myötä mm. biojätteen kerääminen tulee pakolliseksi kaikille kiinteistöille yli 10 000 asukkaan taajamissa.

Toistaiseksi vapaa-ajan asunnolla pitää jätehuoltomääräysten mukaan olla vähintään kaksi sekajäteastian tyhjennystä kesäkauden aikana. Jos kiinteistöllä on oma biojäteastia, se tyhjennetään kahden viikon välein. Tähän määräykseen liittyy joitakin aluekohtaisia poikkeuksia, joten tarkistathan ne aina oman mökkipaikkakunnan viranomaisilta.

Paikkakuntakohtaiset kierrätyspisteet löydät osoitteesta kierratys.info

Tietoa jätelautakunnista ja jätehuoltoviranomaisista

Tietoa vapaa-ajan asukkaiden yhdistyksistä

Jätelaki

Biojäte.info

Mitä sekajätteelle tapahtuu?

”Sekajäte voidaan lajitella LATE-lajittelulaitoksessa mekaanisesti erotellen jätteestä materiaalina ja energiana hyödynnettävät ainekset toisistaan. Materiaalihyödynnettävät jatkavat matkaansa jalostavan teollisuuden uusioraaka-aineeksi ja energiahyödynnettävät käytetään energiantuotannossa. Loppusijoitukseen päätyy vain murto-osa jätteestä, lähinnä kiviainesta.”

Lähde: Salpakierto

Remonttijäte

Mökiltä löytyy usein jotain kunnostettavaa ja korjattavaa, ja joskus vaaditaan isompaa remonttia. Niistä syntyvä jäte on aina toimitettava kierrätyspisteeseen, tavalla tai toisella. Pienelle määrälle saattaa riittää auton peräkontti, noutosäkki tai vuokrattava peräkärry, suuremmat remontit vaativat vaihtolavan.

Jätekuorma kannattaa lajitella jo sen syntyvaiheessa. Näin välttyy kierrätyspisteessä perittäviltä ylimääräisiltä maksuilta ja lisätyöltä.

Jätteiden polttaminen – mitä saa polttaa ja mitä ei

Jopa risujen polttamisesta mökillä on tehtävä ilmoitus paikalliselle pelastuslaitokselle, mikäli savua syntyy merkittävästi. Sillä vältetään turhia hälytyksiä.

Remontti- ja kotitalousjätteiden polttaminen on aina kielletty ja kaikki käsitelty puukin – esimerkiksi terassin rakentamisesta ylijääneet laudat – on toimitettava kierrätyspisteeseen. Niiden sijainnit löydät osoitteesta kierratys.info

Mitä saa laittaa takkaan tai saunan pesään?

Lämmitykseen saa käyttää vain käsittelemätöntä, puhdasta ja kuivaa puuta, risuja ja oksia sekä sytykkeenä pieniä määriä paperia, pahvia ja kartonkia. Maitopurkki siis käy, mutta älä heitä pesään vaikkapa makkarapaketin muoveja.

Polttamisesta puheen ollen: muistathan, että vapaa-ajan asunnon piippu tulee nuohota kolmen vuoden välein, ja tuhkat voi laittaa jäähtyneenä joko jäteastiaan tai pensaiden juurelle.

Helsingin Sanomat: Ohjeet takan oikeaoppiseen sytytykseen

Hyötykasviyhdistys: Näin käytät puuntuhkaa oikein

Käymälän huolto ja hoito

Mökiltä voi löytyä puucee, kuivakäymälä tai sähköllä toimiva, kompostoiva tai pakastava WC, tai oma pienpuhdistamo. Kaikille niille löytyy oma ohjeensa miten niitä käytetään ja huolletaan.

Nyrkkisääntö on, että kaikki käymäläjäte on joko kompostoitava tai kuljetettava loka-autolla pois. Edes niistä vanhanaikaisimmista huusseista ei saa valuttaa mitään nesteitä pohjavesiin.

Kompostointiohjeita löytyy täältä

Pienpuhdistamo – eli vesi-WC – vaatii myös mökillä omat kemikaalinsa, säännölliset loka-auton käynnit ja huoltamisen.

Jos mökillä on sakokaivoja, joihin johdetaan kaikki kiinteistön jätevedet, ne on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Harmaavesilietesäiliöt, eli säiliöt joihin johdetaan kiinteistön pesuvedet, tulee pääsääntöisesti tyhjentää vähintään kolmen vuoden välein. Tässäkin on kuitenkin joitakin aluekohtaisia poikkeuksia, joten tarkistathan säädökset aina mökkipaikkakunnan viranomaisilta.

Useimmiten tilanne on se, ettei asukkaan tarvitse olla paikalla huoltoporukan käydessä, mutta poikkeuksiakin on, ja ne on hyvä tarkistaa vaikkapa mökkikaupan yhteydessä.

Käymäläseura Huussi ry: Tietoa erilaisista käymälöistä 

Mökille voi myös vuokrata käymälän tai vaikka useammankin. Kysy lisää eri vaihtoehdoista!

Uima-altaan täyttö ja tyhjennys

Oma uima-allas on varsinkin lapsiperheessä iso riemunaihe myös viileämpinä kesinä. Jos sellainen on vasta suunnitteilla mökin pihaan, pitää huomioida valmistajan ohjeiden lisäksi se, että altaan alla olevan maan tulee olla riittävän tukeva ja kestää painon vaihteluita kun uima-allasta tyhjennetään ja täytetään. Myös mökille johtavan tien täytyy soveltua raskaalle ajoneuvolle.

Jos tilaat meiltä täyttö- ja tyhjennyspalveluita, tarvitsemme tiedot altaasi litramäärästä ja etäisyyden paikalta johon säiliöauto voidaan pysäköidä, jotta mukana on riittävä määrä letkuja ja vettä.

Normaalioloissa toimitamme puhdasta vettä myös valmiiksi lämmitettynä. Tämän hetkisen tilanteen saat helposti selville asiakaspalvelustamme.

Tilaus kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen sesongin alkamista, sillä joka kevät lämpimien kelien yllättäessä joku mattimyöhänen joutuu aina odottelemaan altaansa täyttöä jopa viikkoja.

Kun uima-allas tyhjennetään, vettä ei saisi laskea suoraan luontoon – etenkään jos siihen on lisätty klooria. Tankkiauto on aina hyvä ja luontoystävällinen ratkaisu tyhjentämään allastasi, jos viemäröintiä ei ole.

Kuivuiko kaivo?

Jos lämmintä kesää edeltää vähäluminen talvi, niin jossain vaiheessa kesää syvempikin mökin kaivo kuivuu. Tällöin voit tilata sille täytön säiliöautolla – joskaan takeita siitä ei voida antaa, että vesi pysyisi kaivossa. Onneksi vaihtoehtona on myös vuokrattava vesisäiliö, joka voidaan jättää mökille vaikka koko sesongin ajaksi ja hakea pois kun kaivon vesitilanne korjaantuu.

Löysitkö mökkiläisen pienestä jäteoppaasta jotakin hyödyllistä tietoa?

Voit jakaa sen muillekin oheisista painikkeista!

 

Share This