Toimintaperiaatteet

Toimintatapamme

Työmme perustuu vahvaan laatuajatteluun, joustaviin työmenetelmiin sekä tehokkaaseen ja ammattitaitoiseen henkilökuntaan.

Kestäviä ratkaisuja

Keskitymme toteuttamaan asiakkaillemme teknisesti ja taloudellisesti kestäviä ratkaisuja. Teemme kaiken, mikä on tarpeen halutun laadun saavuttamiseksi. Pyrimme aina pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin.

Lähellä

Toimimme 23 palvelukeskuksestamme koko Suomen alueella, yli 200 työyksikön voimin. Tunnemme alueelliset olosuhteet ja paikalliset erityistarpeet Hangosta Utsjoelle.

Tinkimättömästi

Noudatamme tinkimättömästi asetettuja työturvallisuus- ja ympäristövelvoitteita. Siten huolehdimme myös asiakkaidemme maineesta.

Työterveys ja -turvallisuus

Työturvallisuustoimintaamme ohjaa ISO 45001 työturvallisuus- ja työterveysstandardi.
Palvelualalla tärkein voimavaramme on henkilöstömme, jonka hyvinvoinnin varmistamme noudattamalla työlainsäädäntöä ja osallistamalla koko henkilöstömme yhteisen työturvallisuutemme kehittämiseen sekä avoimeen vuorovaikutukseen ennaltaehkäisevässä turvallisuustyössä.

Sitoudumme turvallisten ja terveellisten työskentelyolosuhteiden luomiseen tunnistamalla ennalta työn vaarat ja minimoimalla riskit yhdessä sidosryhmiemme kanssa, panostamalla turvalliseen ja asianmukaiseen kalustoon ja varusteisiin sekä toimimalla ennakoivasti hyvässä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa heidän kohteissaan työskennellessämme.

Työturvallisuustyömme on järjestelmällistä ja seuraamme sen tuloksellisuutta säännöllisesti.

Ympäristö

Asiakkaamme toiminnoista tai omasta työstämme syntyvät jätteet huolehdimme aina asianmukaiseen käsittelyyn ja hyötykäyttöön.
Noudatamme ympäristölainsäädäntöä ja vaatimuksia sekä ennakoimme niissä tapahtuvia muutoksia.

Sitoudumme toimintamme päästöjen vähentämiseen,  ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen ja  toimintojemme ja jatkuvaan parantamiseen.

Share This