Koko Suomen alueella toimiville Eerola-Yhtiöt Oy:lle, Lokapalvelu Siili Oy:lle, E-Ympäristöpalvelut HämePirkanmaa Oy:lle, E-Ympäristöpalvelut Länsi Oy:lle ja E-Ympäristöpalvelut Itä Oy:lle on 31.3.2020 myönnetty toiminnastaan yhteinen, kansainvälinen ISO 45001:2018 standardin mukainen työterveys- ja työturvallisuuden ryhmäsertifikaatti.

Yhtiöissä on tehty pitkäjänteisesti työtä työturvallisuusasioiden parissa päämääränä toiminnan kehittäminen ISO-standardien mukaiseksi. Maailmanlaajuinen, riippumaton auditoijataho SGS auditoi yrityksen työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmän tämän vuoden alkupuolella. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta ja sitä auditoidaan vuosittain.

Turvallisuustyötä teemme kiinteässä yhteistyössä asiakkaidemme ja muiden sidosryhmien kanssa. Yritysten koko henkilöstö osallistuu aktiivisesti ja motivoituneesti työturvallisuuden edistämiseen. Tämä näkyy asiakkaillemme muun muassa aktiivisena työturvallisuusyhteistyönä, ennakoivana turvallisuussuunnitteluna, itselle ja ympäristölle turvallisen työnteon osaavana henkilöstönä sekä asianmukaisena kalustona. Työskentelemme suurelta osin asiakkaidemme kohteissa ja vaihtelevien työkohteiden erityispiirteiden tunnistaminen ja huomioonottaminen ovatkin oleellinen osa osaamistamme. Monipuolisella ja pitkällä kokemuksella kohtaamme haastavimmatkin tehtävät.

Yritysten sertifioituihin palveluihin kuuluvat infralle, teollisuudelle, rakentamiselle, kiinteistöille ja haja-asutusalueille tehtävät loka- ja viemärihuoltopalvelut, puhdasvesipalvelut, vaihtolava- ja kuljetuspalvelut, tapahtumien saniteetti- ja jätehuoltopalvelut, puhdistuspalvelut, suurtehoimuroinnit ja-puhallukset, pienpuhdistamohuollot sekä näihin liittyvät hallinto- ja tukipalvelut.

Lisätietoja:
Pasi Eerola hallituksen pj, kaikki yhtiöt 09 8553 0451
Jarkko Hämäläinen tj, Eerola-yhtiöt Oy 050 364 0568
Nico Niuro tj, Lokapalvelu Siili Oy 040 123 9944
Jarmo Mäkinen tj, E-Ympäristöpalvelut HämePirkanmaa Oy 040 754 7477
Jukka Helander tj, E-Ympäristöpalvelut Länsi Oy 040 084 1575
Markku Rio toj, E-Ympäristöpalvelut Itä Oy 050 313 0714
Laura Sahlbom HSEQ, kaikki yhtiöt 050 340 7038

Share This