Eerola-Yhtiöille ja E-Ympäristöpalvelu Länsi Oy:lle on myönnetty ISO 14001 Ympäristösertifikaatti 1.3.2021. Sertifikaatin piiriin kuuluvat infralle, teollisuudelle, rakentamiselle, kiinteistöille ja haja-asutusalueille tehtävät loka- ja viemärihuoltopalvelut, puhdasvesipalvelut, vaihtolava- ja kuljetuspalvelut, suurtehoimuroinnit ja -puhallukset, sekä näihin liittyvät hallinto- ja tukipalvelut.

Sertifioituina yrityksinä meillä on erityinen vastuu ympäristöstä. Kehitämme jatkuvasti työtapojamme ympäristöystävällisemmiksi ja uusimme kalustoamme päästöttömämmäksi sekä koulutamme henkilöstöämme ekologiseen ajatteluun kaikissa toimissamme.

Share This