Eerola-Yhtiöissä ja sen lähipiiriyrityksissä on tehty pitkäjänteisesti työtä ympäristöasioiden parissa päämääränä toiminnan rakentaminen ISO 14001-standardin mukaiseksi. Maailmanlaajuinen, riippumaton auditoijataho SGS varmistaa ympäristöjärjestelmän noudattamisen Espoon toimipisteen kaikissa toiminnoissa ja E-Ympäristöpalvelut Länsi Oy:n Lohjan toimipisteen toiminnoissa vuoden 2021 tammikuun aikana.

Ensi vaiheessa vuonna 2021 sertifioitaviin palveluihin kuuluvat infralle, teollisuudelle, rakentamiselle, kiinteistöille ja haja-asutusalueille tehtävät loka- ja viemärihuoltopalvelut, puhdasvesipalvelut, vaihtolava- ja kuljetuspalvelut, tapahtumien saniteetti- ja jätehuoltopalvelut, puhdistuspalvelut, suurtehoimuroinnit ja -puhallukset sekä näihin liittyvät hallinto- ja tukipalvelut.

Ympäristöyrityksinä teemme työtä kiinteässä yhteistyössä asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa ympäristön kannalta parhaiden ratkaisujen löytämiseksi. Yritystemme koko henkilöstö osallistuu aktiivisesti ja motivoituneesti ympäristötietoisuuden edistämiseen. Tämä näkyy asiakkaillemme muun muassa asiakkaille tuotetun palvelun ympäristösuunnitteluna, ympäristölle turvallisen työnteon osaavana henkilöstönä sekä vähänpäästöisenä kalustona. Työskentelemme suurelta osin asiakkaidemme kohteissa ja vaihtelevien työkohteiden erityispiirteiden tunnistaminen ja huomioonottaminen ovatkin oleellinen osa osaamistamme. Monipuolisella ja pitkällä kokemuksella kohtaamme haastavimmatkin tehtävät.

Share This