Palvelumme

Huolehdimme puhdas- ja jätevesipalveluista, viemärihuolloista ja -kuvauksista-, tilapäiskäymälöistä, lokakaivojen tyhjennyksistä sekä monista muista teollisuuden, kuntien, kiinteistöjen ja tapahtumajärjestäjien tarvitsemista jätehuoltopalveluista 24/7/365 – ympäri Suomen.   

Kiinteistöt

Ylläpidämme ja puhdistamme puhdas-, sade- ja jätevesijärjestelmiä. Huollamme niihin liittyviä rakenteita, laitteistoja ja komponentteja, ja tarjoamme järjestelmien hallintaan sekä kunnossapitoon liittyviä palveluja.

Kerromme miten laadusta tinkimättä voit parantaa järjestelmiesi toimintavarmuutta ja vähentää huoltotoimista aiheutuvia kuluja.

 • Lokakaivojen tyhjennys
 • Viemäri-Express
 • Erotinhuolto
 • Viemärihuolto
 • Putkistojen kuvaus ja pesu
 • Kuivanapito
 • Puhdasvesipalvelut
 • Suurtehoimurointi ja -puhallus
 • Vaihtolavat ja kuljetuspalvelut
 • Norsu-WC -tilapäiskäymälät

Lue lisää | Tee tilaus

Kotitaloudet, haja-asutusalueet

Tyhjennämme lokakaivot ja avaamme tukkeutuneet viemärit. Tyhjennämme ja pesemme erotinkaivot ja pienpuhdistamot, avaamme tukkeutuneet salaojat.

Puhdistamme ja huollamme vesiosuuskuntien vedenottamoita ja linjastoja. Toimitamme puhdasta vettä, pesemme ja täytämme uima-altaat.

Poistamme vanhat eritysmateriaalit rakenteista ja teemme työnaikaiset putkitunnelit rakennusten alle. Teemme kaiken, mitä tarvitaan pientalon tai vesiosuuskunnan puhdas- ja jätevesijärjestelmien ylläpitoon. Ja vähän enemmänkin.

 • Lokakaivojen tyhjennys
 • Viemäri-Express
 • Erotinhuolto
 • Viemärihuolto
 • Putkistojen kuvaus ja pesu
 • Kuivanapito
 • Puhdasvesipalvelut
 • Suurtehoimurointi ja -puhallus
 • Vaihtolavat ja kuljetuspalvelut
 • Norsu-WC -tilapäiskäymälät

Lue lisää | Tee tilaus

Kuntainfra

Toteutamme kunnallisteknisten puhdas- ja jätevesijärjestelmien kunnossapitopalvelut vesitornin pesusta putkistojen kuntokartoituksiin ja hiekanerottimien vuosihuoltoon.

Palvelullamme varmistat, että kuntaomaisuuden arvo säilyy, toiminnat sujuvat ja tekniikka palvelee asukkaiden, kaupan ja teollisuuden hyvinvointia.

 • Lokakaivojen tyhjennys
 • Viemäri-Express
 • Erotinhuolto
 • Viemärihuolto
 • Putkistojen kuvaus ja pesu
 • Kuivanapito
 • Puhdasvesipalvelut
 • Suurtehoimurointi ja -puhallus
 • Vaihtolavat ja kuljetuspalvelut
 • Norsu-WC -tilapäiskäymälät

Lue lisää | Tee tilaus

Rakentaminen

Tarjoamme tehokkaat työvälineet putkistojen puhdistukseen, kuvaukseen ja dokumentointiin. Suurtehoimu- ja puhalluskalustollamme sujuvat materiaalien siirrot vaikeapääsyisiin kohteisiin ja -kohteista.

Kokeneen henkilökuntamme ammattitaito, sujuva yhteydenpito ja monin tavoin räätälöity kalustomme varmistavat, että pystymme vastaamaan jokaiseen tarpeeseen ja aikataulumme pitävät.

 • Lokakaivojen tyhjennys
 • Viemäri-Express
 • Erotinhuolto
 • Viemärihuolto
 • Putkistojen kuvaus ja pesu
 • Kuivanapito
 • Puhdasvesipalvelut
 • Suurtehoimurointi ja -puhallus
 • Vaihtolavat ja kuljetuspalvelut
 • Norsu-WC -tilapäiskäymälät

Lue lisää | Tee tilaus

Tapahtumat

 • Puhdasvesipalvelut
 • Vaihtolavat ja kuljetuspalvelut
 • Norsu-WC -festarivessat

Lue lisää | Tee tilaus

Teollisuus

Tarjoamme teollisuudelle kattavat prosessipuhdistuspalvelut. Puhdistamme, huollamme ja ylläpidämme aineiden käsittely-, siirto- ja varastointijärjestelmiä valmistavassa teollisuudessa ja energiantuotannossa. Eerola-yhtiöt on myös erikoistunut puhdasvesipalvelujen toteuttaja.

Palvelumme varmistavat, että yllättävät keskeytykset eivät haittaa yritystoimintaasi.

 • Lokakaivojen tyhjennys
 • Viemäri-Express
 • Erotinhuolto
 • Viemärihuolto
 • Putkistojen kuvaus ja pesu
 • Kuivanapito
 • Puhdasvesipalvelut
 • Suurtehoimurointi ja -puhallus
 • Vaihtolavat ja kuljetuspalvelut
 • Norsu-WC -tilapäiskäymälät

Lue lisää | Tee tilaus

Kiinteistöt

Lokakaivojen tyhjennys

Tyhjennämme lokakaivot nykyaikaisella kalustollamme nopeasti ja tehokkaasti.

Säännöllinen tyhjennys pitää viemärijärjestelmän kunnossa. Säännöllinen ennakkohuolto tulee myös edullisemmaksi kuin kaivon ylitäytön aiheuttama kiiretyö.

Viemäri-Express

Viemäri-Express on viemäreiden, kaivojen, erottimien ja pumppaamoiden pikahuoltopalvelu Uudellamaalla.

Tyhjennämme, avaamme ja kuvaamme. Tulemme nopeasti paikalle, teemme  ensihuollon ja huolehdimme tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Nopea ja tehokas työ pienentää tukoksesta tai tulvimisesta aiheutuvia kustannuksia ja jälkivahinkoja.

Jos ongelman ratkaisuun tarvitaan erikoiskalustoa tai se osoittautuu pitkäkestoiseksi, tuomme kohteeseen kaluston, jolla ratkaisu saadaan aikaan.

Erotinhuolto 

Hoidamme hiekan-, öljyn- ja rasvanerottimet kokonaispalveluna, johon sisältyy tyhjennys, pesu, huuhtelu ja tarkastus.

Erottimien ennakkohuolto on tärkein viemäriverkostoa ylläpitävä huoltotoimi. Se pidentää erottimien ja viemärien toimintaikää vähentäen putki-, tiiviste- ja pumppaamovaurioita.

Säännöllinen ennakkohuolto tulee aina monin verroin edullisemmaksi kuin tukoksen tai vaurion aiheuttama kiiretyö.

Palveluumme sisältyy säännöllinen tyhjennys ja pesu, huuhtelu ja toiminnantarkastus.

Viemärihuolto

Eerola-yhtiöiltä saat kaikki kiinteistöjen ja tonttien viemäri- ja erotinhuoltopalvelut ja -ratkaisut sekä sadevesi- ja salaojaverkoston kunnossapidon. Kokonaisuutena, jos niin haluat, tai erillisinä palveluina, jos se sopii tarpeisiisi paremmin.

Kaikki kiinteistöjen ja tonttien viemärihuoltopalvelut ja -ratkaisut:
 • linjojen kulkuselvitys ja peruskuntokartoitus
 • pysty- ja vaakaviemärien puhdistus ja pesu
 • viemäritukosten avaaminen, juurien poisto putkistoista
 • erottimien, lokakaivojen ja pienpuhdistamojen puhdistus- ja vuosihuolto
 • pumppaamoiden ja pumppukaivojen puhdistus- ja vuosihuolto
 • sadevesi- ja salaojakaivojen tyhjennys
 • salaojajärjestelmien puhdistus ja kuvaus
 • putkistojen kuvaus
 • putkistojen, viemäreiden ja kaivojen sekä rännien ja kattojen sulatus.
Varma lopputulos

Emme tee turhia töitä, mutta teemme kaiken mikä on tarpeen halutun laadun ja lopputuloksen saavuttamiseksi. Raportoimme työn tulokset ja mahdollisesti tarvittavat jatkotoimenpiteet kohdekohtaisesti.

Pystymme toteuttamaan poikkeuksellisen vaativia kohteita ja niin, että voimme antaa toteutuksesta perustellun suosituksen ja ennakkoarvion. Ei ole harvinaista, että työtämme kiitetään kohteissa, jotka ovat osoittautuneet muille liian vaativiksi.

Putkistojen kuvaus ja pesu

Peruskunto- ja takuukartoituksilla sekä luovutus-, vastaanotto- ja kulkuselvityksillä selvitetään ja dokumentoidaan putkistojen tila. Samalla arvioidaan huoltotarve. Säännölliset kuvaukset auttavat järjestelmien ylläpidossa.

Kuntokartoituksen ja esimerkiksi omistajan vaihtuessa tehtävän dokumentoinnin lisäksi kuvausten tyypillisiä käyttötilanteita ovat huoltotarpeen ennakointi ja vikakohteiden paikannus.

Käytämme putkistoselvityksiin sekä itseliikkuvia että työnnettäviä kamerajärjestelmiä ja paikannuslaitteistoja. Kuvaus tuottaa paikkatiedon, jolla mahdolliset huoltokohteet voidaan määritellä ± 5 cm tarkkuudella.

Kuivanapito

Hoidamme linjastojen, pumppaamoiden ja putkirikkojen ohituspumppaukset sekä tarvittavat tulppaukset sujuvasti ja tehokkaasti monipuolisella kalustollamme. Kaikkien palvelukeskustemme kalusto on käytettävissä tarvittaessa nopeaan toimintaan.

Käyttökohteita

Kalustomme soveltuu mitä erilaisimpiin kohteisiin kuten:

 • altaiden ja korjauskaivantojen tyhjennykset ja kuivanapito
 • putkirikkojen ohitukset
 • linjastojen ja pumppaamoiden ohituspumppaukset
 • tulvapumppaukset.

Monipuolinen kalustomme varmistaa työn onnistumisen hankalassakin kohteessa, käytössämme ovat:

 • imuautot
 • läpipumppavat imuautot
 • uppopumput
 • hydraulikäyttöiset lietepumput
 • itseimevät pumppukontit
 • kattavat letkutukset.

Puhdasvesipalvelut

Puhdasvesitöihin erikoistunut henkilökuntamme ja erityiskalustomme varmistavat, että puhdasta vettä on turvallisesti saatavilla häiriötilanteissakin kaikkialla, missä puhtaan veden katkeamaton saatavuus on välttämätöntä.

Huolehdimme myös puhtaan veden säiliöautotoimituksista. Ja tarvittaessa vaikka teemme sateen efektitarpeisiin tai festivaalien pölyäville yleisökentille.

Puhtaasti puhdasta vettä

Puhdasvesipalvelumme henkilökunta ja kalusto työskentelee ainoastaan puhdasvesitehtävissä. Yksikön koko henkilöstöllä on voimassaoleva vesityökortti.

Palveluihin sisältyvät:

 • verkostoveden jakelulaitteiden ja -järjestelmien huollot ja pesut
 • ennakoiva huolto
 • vesijohtoverkon tilapäiset paineenkorotukset
 • veden toimitus erityistarpeisiin.

Suurtehoimurointi ja -puhallus

Suurtehoimurointi ja -puhallus ovat oivallisia menetelmiä rakennettaessa ja talotekniikkaa tai rakenteita uusittaessa.

Materiaalien poisto sujuu nopeasti, siististi ja joustavasti myös vaikeapääsyisistä kohteista. Siirrettävät materiaalit voivat olla kuivia tai märkiä, yhtä lailla pölyä kuin tiilenkappaleita.

Suurteholaitteilla voidaan myös tehdä uutta, kuten putkistotunneleita rakennusten pohjiin.

Tehokkailla, siisteillä ja hiljaisilla suurtehoyksiköillämme hoidamme materiaalien poistot vaikeapääsyisiä kohteista ja siirtoja kohteisiin, kuten:

 • eristeiden poisto rakenteista
 • kattosingelien ja soran poisto
 • kiviaineksen poisto purkukohteista
 • alapohjasaneeraukset
 • putkitunneleiden avaaminen rakennusten alle
 • hiekan ja soran poisto kaapeli- ja putkilinjojen päältä
 • pilaantuneen maan poisto
 • sepelin puhallus ja lecasoran levitys.

Vaihtolavat ja kuljetuspalvelut

Toimitamme jätelavat ja järjestämme niiden kuljetuspalvelut rakennus- ja purkutyömaille ja vaikka siivoustalkoisiin. Kuljetamme roskalavoille kerätyt materiaalit ajallaan ja varmasti asianmukaisiin kierrätys-, hyötykäyttö- ja loppusijoituskohteisiin. Lavat

 • rakennus- ja purkutyömaalle
 • vahinkopalveluun
 • pihatalkoisiin
 • siivouskohteisiin
 • tapahtumajärjestelyihin
 • lumenajoon.
Maa-aineksen kuljetus

Toimitamme hiekkaa, soraa, hiekoitussepeliä sekä multaa ja muita maa-aineksia avolavakuljetuksina.

Kaikki lavat, myös umpikorit

Kuljetuspalvelumme kattaa kaikki vaihtolava- ja kappaletavarakuljetusten tarpeet:

 • vaihtolavat
 • roska- ja jätelavat
 • kappaletavaralavat
 • perävaunulavat
 • vesitiiviit lavat
 • kannelliset lavat
 • kevyet kuljetuslavetit
 • nosturiajoneuvot
 • kurottajat, trukki
 • umpikoriajoneuvot
 • lavat ja umpikorit välivarastoiksi.
Huom! 

Kuljetuspalvelu toimii Uudenmaan toimipisteistämme käsin tarvittaessa koko Suomen alueella.

Norsu-WC -tilapäiskäymälät

Tarvitsetpa vuokra-WC:n viidelle työntekijälle, kahdellesadalle koululaiselle tai viidelletoistatuhannelle festivaalivieraalle – me huolehdimme, että hygieniajärjestelysi toimivat ja käyttäjäsi ovat tyytyväisiä.

Laadimme käyttökohteesta suunnitelman, tarvittaessa paikan päällä, valitsemme kohteeseen sopivat Norsu-WC:t varusteineen, neuvomme niiden parhaat sijoituspaikat ja tarvittaessa järjestämme puolestasi opasteet. Tiedät etukäteen  toimitus-, huolto- ja tyhjennysaikataulut.

Festivaalit ja yritystapahtumat

Hyvä hygienia on itsestäänselvyys, joka siististi toteutettuna jättää yritystapahtumasta viimeistellyn kuvan ja käyttäjälle hyvän mielen.

Tapahtuman aikana pidämme erityistä huolta norsuvessojen hygieniasta ja siisteydestä niin sisältä kuin ulkoa. Lisäksi voimme halutessasi hoitaa tapahtuman muunkin jätehuollon kuten jäteastiat, siirtolavat ja puristimet.

Onpa tapahtumasi Oulussa tai Olympiastadionilla me huolehdimme, että sinä voit keskittyä onnistuneiden elämysten tuottamiseen.

Tarvitsetko tilapäis-WC:n sisätiloihin?

Esimerkiksi remontin ajaksi saat mieltä siistin, sähköllä toimivan WC:n joka asennetaan sisätiloihin. 

Tiedustelut ja tilaukset:
Pertti Eerola
0400 417 392

 

Kuntainfra

Erotinhuolto

Erotinhuolto on hulevesiverkoston tärkein ennakoiva huoltotoimi. Ennakoiva huolto pidentää erottimien ja viemärien toimintaikää. Se vähentää putki-, tiiviste- ja pumppaamovaurioita.

Hiekan poisto erottimista vuosittain varmistaa, että kunnallistekniset laskimot toimivat moitteettomasti.

Palveluumme sisältyy:

 • kiintoaineksen poisto erottimista
 • sadevesikaivojen ja aluekaivojen tyhjennys
 • kohteiden kuvaukset.

Putkistojen kuvaus ja pesu

Peruskuntokartoituksilla sekä luovutus-, vastaanotto- ja kulkuselvityksillä selvitetään ja dokumentoidaan putkistojen tila ja arvioidaan huoltotarve. Säännölliset kuvaukset auttavat estämään häiriöt jo ennakolta.

Tarkka dokumentointi

Kuvaustemme tallenteet voidaan siirtää sellaisinaan suoraan verkoston kunnossapidon ja vesilaitosten tietojärjestelmiin.

Kartoituksen ja esimerkiksi omistajan vaihtuessa tehtävän dokumentoinnin lisäksi kuvauksia käytetään tyypillisesti huoltotarpeen ennakointiin ja vikakohteiden paikannukseen.

Käytämme putkistoselvityksiin sekä itseliikkuvia että työnnettäviä kamerajärjestelmiä ja paikannuslaitteistoja. Kuvaus tuottaa paikkatiedon, jolla mahdolliset huoltokohteet voidaan määritellä ± 5 cm tarkkuudella.

Kuivanapito

Hoidamme linjastojen, pumppaamoiden ja putkirikkojen ohituspumppaukset sekä tarvittavat tulppaukset sujuvasti ja tehokkaasti monipuolisella kalustollamme. Kaikkien palvelukeskustemme kalusto on käytettävissä tarvittaessa nopeaan toimintaan.

Käyttökohteita

Kalustomme soveltuu mitä erilaisimpiin kohteisiin kuten:

 • altaiden ja korjauskaivantojen tyhjennykset ja kuivanapito
 • putkirikkojen ohitukset
 • linjastojen ja pumppaamoiden ohituspumppaukset
 • tulvapumppaukset.

Monipuolinen kalustomme varmistaa työn onnistumisen hankalassakin kohteessa, käytössämme ovat:

 • imuautot
 • läpipumppavat imuautot
 • uppopumput
 • hydraulikäyttöiset lietepumput
 • itseimevät pumppukontit
 • kattavat letkutukset.

Jätevesipalvelut

Toteutamme kunnallisteknisten puhdas- ja jätevesijärjestelmien kunnossapitopalvelut vesitornin pesusta putkistojen kuntokartoituksiin ja hiekanerottimien vuosihuoltoon.

Palvelullamme varmistat, että kuntaomaisuuden arvo säilyy, toiminnat sujuvat ja tekniikka palvelee asukkaiden, kaupan ja teollisuuden hyvinvointia.

Puhdasvesipalvelut

Toteutamme kaikki kunnallisteknisten puhdasvesijärjestelmien huoltopalvelut.

Puhdasvesitöihin erikoistunut henkilökuntamme ja erityiskalustomme varmistavat, että puhdasta vettä on turvallisesti saatavilla päiväkodeissa, sairaaloissa tai esimerkiksi liikenneasemilla juomavesiverkoston häiriötilanteissakin.

Vedenottamolta alkaen

Vedenottamoiden ja jakelujärjestelmien pesut, runkolinjojen säännölliset puhdistukset sekä häiriötilanteissa verkostopaineen ylläpito ja tarvittaessa puhtaan veden toimitus kuuluvat palveluihimme.

Puhtaasti puhdasta vettä

Puhdasvesipalvelumme henkilökunta ja kalusto työskentelee ainoastaan puhdasvesitehtävissä. Yksikön koko henkilöstöllä on voimassaoleva vesityökortti.

Palvelumme kattaa:
 • vesitornien puhdistus
 • vedenottamoiden, verkostoveden jakelujärjestelmien ja -laitteistojen puhdistus ja ennakoiva huolto
 • runkolinjojen puhdistus (possutus)
 • verkoston desinfiointi ja klooraus
 • vesijohtojen sulatus
 • verkoston koepaineistus
 • verkostopaineen ylläpito esimerkiksi putkirikkojen tai jakeluverkoston huoltotöiden aikana
 • puhtaan veden saatavuuden varmistaminen tarvittaessa säiliöautotoimituksilla.

Suurtehoimurointi ja -puhallus

Suurtehoimuroinnilla voidaan kunnallistekniikkaa rikkomatta poistaa esimerkiksi kaapeli- tai putkilinjoja suojaavia sora- ja hiekkakerroksia.

Toisaalta suurtehopuhalluksella sujuu käytöstä poistettujen viemäreiden tai putkistotunneleiden täyttö nopeasti, ilman suuria kaivutöitä.

Nopeasti ja siististi

Hiljaisilla ja tehokkailla suurtehoyksiköillämme hoidamme nopeasti ja siististi materiaalien siirrot kuten:

 • vauriokohtien esiin imurointi
 • saneerausmonttujen imurointi
 • maa-aineksien poisto
 • sepelin ja lecasoran puhallus
 • käytöstä poistettujen viemärien ja putkitunneleiden täyttö.

Norsu-WC -tilapäiskäymälät

Tarvitsetpa vuokra-WC:n viidelle työntekijälle, kahdellesadalle koululaiselle tai viidelletoistatuhannelle festivaalivieraalle – me huolehdimme, että hygieniajärjestelysi toimivat ja käyttäjäsi ovat tyytyväisiä.

Laadimme käyttökohteesta suunnitelman, tarvittaessa paikan päällä, valitsemme kohteeseen sopivat Norsu-WC:t varusteineen, neuvomme niiden parhaat sijoituspaikat ja tarvittaessa järjestämme puolestasi opasteet. Tiedät etukäteen  toimitus-, huolto- ja tyhjennysaikataulut.

Festivaalit ja yritystapahtumat

Hyvä hygienia on itsestäänselvyys, joka siististi toteutettuna jättää yritystapahtumasta viimeistellyn kuvan ja käyttäjälle hyvän mielen.

Tapahtuman aikana pidämme erityistä huolta norsuvessojen hygieniasta ja siisteydestä niin sisältä kuin ulkoa. Lisäksi voimme halutessasi hoitaa tapahtuman muunkin jätehuollon kuten jäteastiat, siirtolavat ja puristimet.

Onpa tapahtumasi Oulussa tai Olympiastadionilla me huolehdimme, että sinä voit keskittyä onnistuneiden elämysten tuottamiseen.

Tarvitsetko tilapäis-WC:n sisätiloihin?

Esimerkiksi remontin ajaksi saat mieltä siistin, sähköllä toimivan WC:n joka asennetaan sisätiloihin. 

Tiedustelut ja tilaukset:
Pertti Eerola
0400 417 392

 

Vaihtolavat ja kuljetuspalvelut

Toimitamme jätelavat ja järjestämme niiden kuljetuspalvelut rakennus- ja purkutyömaille ja vaikka siivoustalkoisiin. Kuljetamme roskalavoille kerätyt materiaalit ajallaan ja varmasti asianmukaisiin kierrätys-, hyötykäyttö- ja loppusijoituskohteisiin. Lavat

 • rakennus- ja purkutyömaalle
 • vahinkopalveluun
 • pihatalkoisiin
 • siivouskohteisiin
 • tapahtumajärjestelyihin
 • lumenajoon.
Maa-aineksen kuljetus

Toimitamme hiekkaa, soraa, hiekoitussepeliä sekä multaa ja muita maa-aineksia avolavakuljetuksina.

Kaikki lavat, myös umpikorit

Kuljetuspalvelumme kattaa kaikki vaihtolava- ja kappaletavarakuljetusten tarpeet:

 • vaihtolavat
 • roska- ja jätelavat
 • kappaletavaralavat
 • perävaunulavat
 • vesitiiviit lavat
 • kannelliset lavat
 • kevyet kuljetuslavetit
 • nosturiajoneuvot
 • kurottajat, trukki
 • umpikoriajoneuvot
 • lavat ja umpikorit välivarastoiksi.
Huom! 

Kuljetuspalvelu toimii Uudenmaan toimipisteistämme käsin tarvittaessa koko Suomen alueella.

Share This