Sähköisen siirtoasiakirjan asiakashinta 22.1.2024 alkaen

Hyvä asiakkaamme, jätteenhaltija

Velvollisuus laatia siirtoasiakirja ensisijaisesti sähköisesti tuli voimaan 1.1.2022 (jätelain muutos 714/2021).

Uudet sähköisen siirtoasiakirjan hinnat yksityis- ja yritysasiakkaillemme 22.1.2024 alkaen ovat seuraavat:

  • Kotitaloudesta jätettä noudettaessa, on jätteen kuljettajan huolehdittava siirtoasiakirjan laatimisesta asianmukaisesti ja toimitettava SIIRTO-rekisteriin. Syntyvät kustannukset joudumme lisäämään tyhjennyshintaan, jolloin kustannus on per kerta 7,44 € sisältää arvonlisäveron.
  • Yrityksiltä jätettä noudettaessa on yrityksen huolehdittava siirtoasiakirjan laatimisesta ja siirrosta SIIRTO-rekisteriin itse. Teemme puolestanne sähköisen siirtoasiakirjan vaadittavilla tiedoilla ja toimitamme sen SIIRTO-rekisteriin sekä säilytämme siirtoasiakirjaa puolestanne 3 vuotta. Veloitamme tästä palvelusta 12,00 € per jäte-erä (alv 0%)

Laki sähköisistä siirtoasiakirjoista koskee seuraavia jätteitä:

  • vaarallinen jäte
  • pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältävä jäte eli POP-jäte
  • saostus- ja umpisäiliöliete
  • hiekan- ja rasvanerotuskaivojen liete
  • pilaantunut maa-aines
  • rakennus- ja purkujäte

 

Lisätietoja antaa:

Vesa Soppi, Eerola-Yhtiöt Oy

[email protected]

+358 50 574 8329

Lue lisää:

Finlex

Ympäristöministeriö

Share This