Puhdasvesipalvelut

Varmistamme puhtaan veden saatavuuden häiriötilanteissakin. Kun puhtaan veden katkeamaton saatavuus on välttämätöntä, huolehdimme toimituksista vaikka säiliöautokuljetuksin.

Varmasti puhdasta vettä

Puhdasvesipalvelumme henkilökunta ja kalusto työskentelee ainoastaan puhdasvesitehtävissä. Yksikön koko henkilöstöllä on voimassaoleva vesityökortti.

Palveluihin sisältyvät:
– verkostoveden jakelulaitteiden ja -järjestelmien huollot ja pesut
– ennakoiva huolto
– veden toimitus erityistarpeisiin.