Putkistojen kuvaus ja pesu

Peruskuntokartoituksilla sekä luovutus-, vastaanotto- ja kulkuselvityksillä selvitetään ja dokumentoidaan putkistojen tila ja arvioidaan huoltotarve. Säännölliset kuvaukset auttavat estämään häiriöt jo ennakolta.

Tarkka dokumentointi

Kuvaustemme tallenteet voidaan siirtää sellaisinaan suoraan verkoston kunnossapidon ja vesilaitosten tietojärjestelmiin.

Kartoituksen ja esimerkiksi omistajan vaihtuessa tehtävän dokumentoinnin lisäksi kuvauksia käytetään tyypillisesti huoltotarpeen ennakointiin ja vikakohteiden paikannukseen.

Käytämme putkistoselvityksiin sekä itseliikkuvia että työnnettäviä kamerajärjestelmiä ja paikannuslaitteistoja. Kuvaus tuottaa paikkatiedon, jolla mahdolliset huoltokohteet voidaan määritellä ± 5 cm tarkkuudella.