Jätevesipalvelut

Tunnemme olosuhteet ja osaamme toimintatavat myös kunnallisen vesihuollon loppupäässä, viemäriverkostossa ja jätevesilaitoksella.

Tyhjennämme erottimet, puhdistamme putkistot sekä tyhjennämme ja pesemme jäteveden käsittelyjärjestelmät, -laitteistot, -altaat ja -säiliöt.

Kattava palvelu

Toteutamme kaikki jäteveden käsittelyjärjestelmien ja -laitteistojen kaikki huoltopalvelut:
– altaiden, säiliöiden ja putkistojen puhdistus ja pesu
– pumppaamoiden ja pumppukaivojen puhdistus ja vuosihuolto
– viemäriputkistojen puhdistus, tukosten avaaminen, sulatukset
– erottimien, lokakaivojen ja pienpuhdistamojen puhdistus ja pesu.