Erotinhuolto

Erotinhuolto on hulevesiverkoston tärkein ennakoiva huoltotoimi. Ennakoiva huolto pidentää erottimien ja viemärien toimintaikää. Se vähentää putki-, tiiviste- ja pumppaamovaurioita.

Hiekan poisto erottimista vuosittain varmistaa, että kunnallistekniset laskimot toimivat moitteettomasti.

Palveluumme sisältyy:
– kiintoaineksen poisto erottimista
– sadevesikaivojen ja aluekaivojen tyhjennys
– kohteiden kuvaukset.