Erotinhuolto

Hoidamme hiekan-, öljyn- ja rasvanerottimet kokonaispalveluna, johon sisältyy tyhjennys, pesu, huuhtelu ja tarkastus.

Säästöjä ennakkohuollolla

Erottimien ennakkohuolto on tärkein viemäriverkostoa ylläpitävä huoltotoimi. Ennakkohuolto pidentää erottimien ja viemärien toimintaikää vähentäen putki-, tiiviste- ja pumppaamovaurioita.

Säännöllinen ennakkohuolto tulee aina monin verroin edullisemmaksi kuin tukoksen tai vaurion aiheuttama kiiretyö.

Palveluumme sisältyy:
– säännöllinen tyhjennys ja pesu, huuhtelu ja toiminnantarkastus.