Putkistojen kuvaus ja pesu

Peruskuntokartoituksilla ja kulkuselvityksillä saadaan selville orastavat tukkeumat ja putkistojen yleinen kunto, joka on perustana huoltotarpeen arvioinnille. Säännöllisesti tehty kuvaus auttaa ennakoimaan ja estämään häiriöt jo ennakolta.

Kuntokartoituksen lisäksi putkistokuvausten tyypillisiä käyttötilanteita ovat esimerkiksi omistajan vaihtuessa tehtävä dokumentointi ja vikakohteiden paikannus.

Käytämme putkistoselvityksiin sekä itseliikkuvia että työnnettäviä kamerajärjestelmiä ja paikannuslaitteistoja. Kuvaus tuottaa paikkatiedon, jolla mahdolliset huoltokohteet voidaan määritellä ± 5 cm tarkkuudella.